A fejfákkal foglalkozó legfontosabb művek

Balassa Iván: Magyar falvak temetői, Corvina, Budapest, 1989

Bátky Zsigmond: Adatok a kopjafákhoz, in Néprajzi Értesítő, V. évf., 1904

Budenz József: Bálvány és fejfa, in Ethnographia, VIII. évf., 1897

Cs. Szabó István: Református temetők, temetés, sírjelek a Körösök és a Berettyó vidékén, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba, 2008

Csalog József: A sárközi református temetők ember alakú fejfái, in Néprajzi Értesítő, XXXII. évf., 1940

Diószegi György Antal: Magyar zászlótartó hagyományok, in Művelődés, LXVV. évf., 2014/2

dr.Kós Károly: A székely sírfák kérdéséhez, in Népélet és néphagyomány, Bukarest, 1972

dr.Penavin Olga: Halál és temetés Szlavóniában, in Híd, XXV. évf., Fórum Lapkiadó Vállalat, Újvidék, 1961/5

Fehér Zoltán: Kapu és kapubálvány, In Kapu, XI. évf., 1988/4

Gulyás Éva: A temetők művészete, in Szolnok megye népművészete, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987

Győrffy István: Kun kép, jász kép, in Néprajzi Értesítő, XVIII. évf., 1926

Győrffy István: Nagykunsági fejfák, in Néprajzi Értesítő, VIII. évf., 1907

Kontos Gábor: Az ősi fejfák üzenete. Magyar Patrióták Közössége, Budapest, 2020.

Kós Károly: Ékes fejfáinkról, in Művelődés, IX. évf., 1956

Kováts Réka: A megmaradás felkiáltójele (dolgozat), a KutDiák 2007. évi esszépályázatának első helyezettje

Kunt Ernő: A magyar népi temetők szemiotikai elemzése, in Herman Ottó Múzeum Évkönyve XIII—XIV., 1975

Kunt Ernő: Temetők népművészete, Corvina Kiadó, Budapest, 1980

Malonyai Dezső: A magyar nép művészete IV., Franklin Társulat, Budapest, 1912

Morvay Péter: Ember alakú fejfák a börvelyi temetőben, in Ethnographia, LXIX. évf., 1958

Novák József Lajos: A temetők népi művészete, in Néprajzi Értesítő, XI. évf., 1910

Novák László Ferenc: A magyarság fejfája, in Alba Regia, C sorozat 40., Székesfehérvár, 2011

Novák László Ferenc: Fejfa monográfia, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Arany János Múzeum, Nagykőrös, 2005

Novák László Ferenc: Protestáns sírjelek – A fejfák, in Honismeret, XLV. évf., 2017/6

Novák László Ferenc: Temetés és sírjelölés Magyarországon, különös tekintettel a fejfákra, in Néprajzi tanulmányok (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 39,), Debrecen, 1982

Novák László: Kopjafák és fejfák, in A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 24-26, 1981-1983

Selmeczi László: Kötöny népe Magyarországon, Karcag Város Önkormányzata, Karcag, 2011

Seres András: Apácai népszokások, in Honismeret, III. évf., 1975

Seres Bálint: Adatok a kopjafa értelmezéséhez, in Művelődés, LXVI. évf., 2013

Solymossy Sándor: Ősi fejfaformák népünknél, in Ethnographia, XLI. évf., 1930

Szatyor Győző: Faművesség, Mezőgazdasági Kiadó, 1968

Takács Béla: A fejfák esztétikája, in Hajdú-Bihar temetőművészet, Hajdú-Bihar megyei Tanács Műemléki Albizottsága, Debrecen, 1980

Takács Béla: Református temetőink fejfáinak esztétikája, in Zempléni múzsa, XIV. évf., 2014

Takács Lajos: A „titkos határjelek” kérdéséhez, in Néprajzi tanulmányok (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 39.), Debrecen,1982

Takács Lajos: A bálvány, mint határjel, in Népi Kultúra – Népi Népi Társadalom 13. – a Néprajzi Kutatóintézet Évkönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983

Timaffy László: Emberalakú fejfák, sírkeresztek kisalföldi temetőinkben, Arrabona – Múzeumi Közlemények 5, 1963

Tóth Péter: A pogánykori őskultusz emlékei Magyarországon, in Ősök, táltosok, szentek, MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 1996

Zentai János: Ormánsági fejfák, in A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs, 1964